Rony Van den Block

De tentoonstellingen onder de noemer [unblocked] hebben als centraal thema bevrijding. Rony Van den Block legt zichzelf een bijna

absurde restrictie op om net daarmee een fantasierijke ontdekkingstocht aan te gaan. In het werelddenken van

vandaag wil men immers alles in vakjes doen passen waarbij er maar al te makkelijk wordt vergeten dat alles deel

uitmaakt van een groter geheel. Ook de keuze van het onderwerp speelt daarin mee. Geen thema wordt hierbij

geschuwd. Een aangeboren maatschappelijk kritisch denken - al dan niet aangevuld met een vrolijke draai - doch

steeds aangenaam om naar te kijken. Er wordt ingezoomd op elementen waar de gewone passant aan voorbij

gaat. Of net andersom wordt er afstand genomen zodat een ritmiek te voorschijn komt die sprekender is dan

enige objectieve weergave.

In het voortdurende spel tussen abstract en figuratief worden verschillende beelden tegelijk gecreëerd. Er is de

frivoliteit met de materie, het krachtige karakter van ieder blokje op zich, de cohesie van de blokjes onderling, het

totaalconcept van een werk en tot slot het gehele beeld (dat zich pas echt ontluikt vanop een grotere afstand).

De dingen van zo veel mogelijk kanten tegelijk beschouwen is dan ook één van de grote drijfveren. En zo wordt

je meegezogen in een rijkelijke beleving van onze hedendaagse wereld, gezien door de ogen van deze kunstenaar.

Naar top